Hřbitovní kaple sv. Salvátora v Poleni

Poleň - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Pohřební kaple sv. Salvátora byla vystavěna v roce 1789 jako místo posledního odpočinku poleňských farářů.

Historie

Na poleňském hřbitově se nachází barokní kaple sv. Salvátora vystavěná roku 1789. Jejím hlavním účelem mělo být poskytnutí důstojného místa posledního odpočinku poleňským farářům. Jedná se o jednoduchou stavbu na čtvercovém půdorysu uzavřenou k vrcholu se zužující jehlanovou střechou krytou šindelem, v jejímž těžišti se tyčí drobná vížka. Průčelní stranu ve střední části protíná segmentový, poměrně velkorysý, portál, který obklopují náhrobníky zesnulých farářů. V blízkosti kaple se v areálu hřbitova nachází márnice.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Hřbitovní kaple sv. Salvátora v PoleniHřbitovní kaple sv. Salvátora v PoleniHřbitovní kaple sv. Salvátora v Poleni