Zřícenina kostela sv. Markéty v Poleni

Poleň - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika
historická epocha: středověk

Stručné představení

Na středověké rozdělení vsi Poleň na dvě poloviny upomíná torzo druhého farního kostela sv. Markéty nedaleko stále stojícího kostela Všech Svatých.  

Historie

Poněkud mysticky a tajemně působí holé a pobořené obvodové zdi na poleňské návsi. Tato romantická zřícenina je pozůstatkem kdysi farního kostela sv. Markéty. Poleň byla již od svého založení ve 13. století totiž rozdělena na dvě částí, přičemž jedna byla spravována z hradu Pušperka a druhá patřila k Poleni. Každá z těchto „polovičních“ vsí měla svůj vlastní farní kostel. Sv. Markéta byla vystavěna nejpozději v roce 1354 a fungovala jako farní svatostánek až do spojení Poleně na počátku 18. století. Posléze byla dekretem Josefa II. zrušena a přestože kostel zakoupil místní farář, již nadále pouze chátrala.

V její blízkosti se nachází patrová budova místní fary v podobě z 20. století, v jejímž sklepě se dochoval druhotně uložený gotický portál. Nedaleko je také budova čp. 60, ve které sídlila místní škola.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:
jmenný:

Fotografie

Zřícenina kostela sv. Markéty v PoleniZřícenina kostela sv. Markéty v PoleniZřícenina kostela sv. Markéty v PoleniZřícenina kostela sv. Markéty v Poleni