Zámek Plánice (čp. 1)

Plánice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

V centru města Plánice se nachází barokní zámeček vystavěný na místě renesanční tvrze počátkem 18. století za Bořitů z Martinic.

Historie

Plánice nacházející se asi 15 km východně od Klatov byla založena počátkem 14. století v rámci kolonizační činnosti blízkého nepomuckého kláštera. V zalesněné a rovinné krajině tak postupně vyrostla osada, která po husitských válkách připadla Krušinům ze Švamberka. Bohuslav a Hynek však trvale pobývali na nedaleké Zelené Hoře, a tak Plánice po mnoho let byla součástí zelenohorského panství. Až v roce 1519 ji na tři roky oddělil Ladislav ze Šternberka, posléze tak učinil v polovině 16. století i Vilém ze Šternberka, který se psal „z Plánice.“ Vilém plánoval povýšit Plánici na nové centrum svého panství a za tím účelem dal podnět ke stavbě renesanční tvrze. Po Vilémově smrti se však díky Kateřině z Lokšan stal novým plánickým pánem Jiří Popel z Lobkovic, jehož synové se po jeho smrti rozdělili nejen o Plánici, ale ve dvě poloviny rozdělili i plánickou tvrz. Během 30leté války se pak podařilo oba díly opětovně spojit v rukách nového pána, kterým nebyl nikdo menší než Jaroslav Bořita z Martinic.

Právě za Martiniců, kteří tu pobyly až do roku 1790, došlo k důležité přestavbě staré tvrze na moderní barokní zámek. Od konce 18. století až do roku 1918 pak tento objekt vlastnil František Wallis. Kvůli pozemkové reformě mu byl ale na začátku 1. republiky odňat a získala jej Marie Anna Schaffgotschová, jejíž potomci tu žili až do roku 1945. Již za Wallisů však zámek pozbyl svůj výsadní rezidenční statut a posloužil pouze jako střecha nad hlavou pro zámecké zaměstnance.

O podobě staršího šlechtického sídla nejsou žádná záznamy krom zmínky z roku 1604, kdy u tvrze stála věž. Nový zámek je nevýrazná jednoposchoďová budova se dvěma křídly a mansardovou střechou. Interiér byl adaptován k obytným účelům. Byty se zde nachází i v současnosti.  

Fotografie

Zámek Plánice (čp. 1)Zámek Plánice (čp. 1)Zámek Plánice (čp. 1)