Dvě kapličky a boží muka v Ostřeticích

Ostřetice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Pozdně středověký soubor lidové architektury doplňuje trojice drobných sakrálních památek, z nichž vyniká kaple na ostřetické návsi.

Historie

Ostřetice jsou malou vsí nedaleko města Klatov. Právě s tímto blízkým královským městem byly jejich osudy spjaty až do poloviny 19. století, neboť byly již od 14. století jejich šosovní vsí. Poměrně kompaktní jádro tvořené lidovou architekturou prácheňského typu s převažujícím kamenem jako stavebním materiálem dotváří nenápadná kaplička na přesně čtvercovém půdorysu, již zakončuje stanová střecha s věžičkou a cibulovou bání. Střechu pokrývaly původně tašky a šindel, dnes je nahradil plech. Vstup do kaple je od západu, tvořený polokruhově zaklenutým úzkým portálkem. Interiér osvětluje dvojice malých polokruhových okének v bočních stěnách. Dříve vnitřní prostor zdobily barokní sochy světců, dnes jsou umístěny na bezpečnějším místě, takže zde zůstala pouze zděná oltářní mensa.

Vedle této centrální sakrální stavby se nachází ještě u silnice na severovýchodní straně vsi pozdně barokní kaplička. Severovýchodní okraj zase lemují sloupková boží muka z roku 1840.   

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Dvě kapličky a boží muka v OstřeticíchDvě kapličky a boží muka v OstřeticíchDvě kapličky a boží muka v Ostřeticích