šosovní ves

Dvě kapličky a boží muka v Ostřeticích
Pozdně středověký soubor lidové architektury doplňuje trojice drobných sakrálních památek, z nichž vyniká kaple na ostřetické návsi.

Dvě sýpky v Ostřeticích (u čp. 4 a 14)
Mohutné kamenné sýpky jsou dnes charakteristickým znakem zvláště šosovních vsí.