Dvě sýpky v Ostřeticích (u čp. 4 a 14)

Ostřetice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Hospodářské stavby
stavební sloh: gotika
historická epocha: středověk

Stručné představení

Mohutné kamenné sýpky jsou dnes charakteristickým znakem zvláště šosovních vsí. 

Historie

Původně šosovní ves Ostřetice, náležící královskému městu Klatovy, se ještě donedávna mohla chlubit pestrým souborem pozdně středověkých zděných staveb, ačkoli moderní výstavba ve 20. století výrazně narušila jejich středověký ráz, je zde dodnes k vidění několik zajímavých vesnických staveb.

Mezi nimi vynikají zvláště usedlosti čp. 4 a čp. 14, v jejichž blízkosti se dochovaly středověké sýpky. Jedná se o výjimečně mohutné věžové stavby vystavěné z kamene. Tyto byly typické právě pro příslušenství královských měst, neboť v poddanském prostředí se s nimi v podstatě nesetkáváme. 

Fotografie

Dvě sýpky v Ostřeticích (u čp. 4 a 14)Dvě sýpky v Ostřeticích (u čp. 4 a 14)Dvě sýpky v Ostřeticích (u čp. 4 a 14)