Zámek Obytce (čp. 1)

Obytce - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Východně od Klatov se nachází zámeček, který od 18. století spravovali johanité.  

Historie

Necelých šest kilometrů východně od Klatov se nachází vesnička, jejíž počátky jsou spojeny s kolonizační činností pražského kláštera sv. Jiří. Řeholnice od sv. Jiří totiž iniciovaly jeho vznik již v první polovině 13. století. Později obytecký statek získali místní šlechtici titulující se již v polovině 14. století jako páni z Obytec. Koncem 15. století spravovali obytečtí páni nedaleký Švihov a teprve v polovině 16. století se explicitně dozvídáme o tvrzi, ačkoli předpokládáme, že tu stávala již mnohem dříve. V roce 1584 přichází na tvrz nová vrchnost v podobě Koců z Dobrše, kteří tu zůstali až do třicetileté války. Nevyhovující středověkou stavbu přestavěl v reprezentativní barokní zámeček počátkem 18. století snad Adam Humprecht Fortunát Koc z Dobrše či Karel Maxmilián Steinbach z Kranichsteina. Po polovině 18. století pak Obytce získali darem johanité, za nichž došlo k posledním zásadnějším stavebním úpravám. V roce 1926 přešla tvrz do soukromého vlastnictví a po druhé světové válce posloužila jako sklady a depozitář Okresního archivu.

Obytce byly původně menším jednopatrovým objektem, do něhož se vcházelo průjezdem v severním křídle, které zdůrazňovala věžička a hodiny. Menší dvorek obklopovaly ze dvou stran arkády, které byly za johanitů zazděny, tou dobou byla také stržena věžička a balkón nad hlavním vstupem.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Zámek Obytce (čp. 1)