Kostel sv. Kateřiny v Nalžovských Horách

Nalžovské Hory - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Na území bývalé vsi Stříbrné Hory se nachází barokní kostel postavený počátkem 18. století za Norberta z Poettingu.

Historie

Kostel sv. Kateřiny nechal v letech 1721 až 1723 postavit hrabě Norbert z Poettingu. K výstavbě vybral výšinné místo ležící v dříve samostatné osadě Stříbrné Hory. Kostel má jednoduchou podélnou dispozici rozšířenou o boční kaple. V západním průčelí se nachází věž, která byla poškozena během požáru v roce 1919, avšak záhy byla opět obnovena. Zatímco vnější strana je zdobená plochými pilastry a jednoduchými obdélnými okny, interiér je zaklenut valenými klenbami s výsečemi a bohatě zdoben. Na závěrové stěně presbytáře se nachází iluzivní architektura hlavního oltáře s freskou Nanebevzetí Panny Marie, v bočních kaplích pak další dva malované iluzivní oltáře. Mobiliář je vesměs novobarokní, výjimku tvoří pouze rokokový hlavní oltář s dřevěnou sochou Madony z roku 1727. Vysokou uměleckou hodnotu mají také pozdně gotické plastiky Panny Marie a sv. Jana z Kalvárie. V roce 1760 byl v kostele pohřben sám majitel panství Václav z Poettingu, na nějž upomíná malovaný deskový epitaf v presbytáři.

Zdaleka nejvíce však upoutá samotné okolí kostela, který lemují sochy světců z poloviny 19. století.

Fotografie

Kostel sv. Kateřiny v Nalžovských HoráchKostel sv. Kateřiny v Nalžovských HoráchKostel sv. Kateřiny v Nalžovských HoráchKostel sv. Kateřiny v Nalžovských HoráchKostel sv. Kateřiny v Nalžovských HoráchKostel sv. Kateřiny v Nalžovských Horách