Stříbrné Hory

Kostel sv. Kateřiny v Nalžovských Horách
Na území bývalé vsi Stříbrné Hory se nachází barokní kostel postavený počátkem 18. století za Norberta z Poettingu.

Nalžovské Hory
Nalžovské Hory vznikly v polovině 20. století spojením Nalžov a Stříbrných Hor, které jsou v raném novověku vzniklou osadou, kde probíhala těžba stříbra.