Zámek Lovčice (čp. 1)

Lovčice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Barokní zámeček nedaleko Plánice vystavěli Bořitové z Martinic dle plánů Kiliána Ignáce Dienzenhofera.

Historie

Necelé 4 km severovýchodně od Plánice se nachází ves Lovčice, v níž stojí stejnojmenný zámek, o jehož existenci nemáme až do 18. století žádné zprávy. Ačkoli první zmínka o Lovčicích pochází ze 16. století, minimálně po dalších 200 let není zřejmé, že by zde stálo nějaké původní šlechtické sídlo. Víme, že v roce 1558 patřily zdejší statky vlivnému Adamovi ze Šternberka a byly součástí zelenohorského panství až do roku 1584, kdy spadly pod Plánici. Po roce 1638 byli novými lovčickými pány další známí čeští šlechtici Bořitové z Martinic. Ti se zřejmě jako první rozhodli zbudovat zde svému postavení odpovídající rezidenci a s prosbou o vytvoření plánu výstavby neoslovili nikoho menšího než Kiliána Ignáce Dienzenhofera, který tou dobou zrovna pracoval na kostelu v Nicově. Přestože nevíme, kdy byla stavba dokončena, nejpozději v roce 1789, kdy ji ve své Topografii popisuje Jaroslav Schaller, již zámek stál.

Jednopatrová stavba na jednoduchém obdélníkovém půdorysu se pyšní poměrně vkusně zdobeným exteriérem. Okna mají šambrány, podokenní koberečky, nadokenní střídavě lomené a zvlněné římsy a štukové ozdoby, nároží jsou bosovaná, do průjezdu se vchází barokním portálem. Střecha je valbová a pokrytá taškami. Ve 2. polovině 20. století byl zámek využíván pro obecní účely, dnes je nepřístupný a v soukromém vlastnictví.  

Fotografie

Zámek Lovčice (čp. 1)Zámek Lovčice (čp. 1)