Zřícenina hrádku Kokšín

Kokšín - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Panská sídla - hrady a zříceniny
stavební sloh: gotika
historická epocha: středověk

Stručné představení

Nedaleko Kokšína se na zalesněném návrší nachází trosky strážního hrádku, o jehož existenci mnoho nevíme. Opuštěn byl zřejmě někdy v první polovině 16. století.

Historie

Drobná věžovitá tvrz se vyjímala na menším kopci nedaleko Klatov snad již ve 14. století. Ačkoli v jejím podhradí záhy vyrostla drobná osada tvořící základ dnešní vsi Kokšín, nevznikla jako tradiční šlechtická rezidence, nýbrž pouze jako strážní místo nad kanálem zásobujícím vodní příkop nedalekého Švihova vodou z řeky Úhlavy. O Kokšíně, jehož osudy byly od prvopočátku neoddělitelně spjaty s nedalekým Švihovem, však prameny povětšinou mlčí. Dodnes jej tedy chápeme pouze jako nevýznamnou součást švihovského obranného systému.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Zřícenina hrádku KokšínZřícenina hrádku KokšínZřícenina hrádku Kokšín