Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Klatovy - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Paměťové instituce - Muzeum
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: nezařazeno

Stručné představení

Jedno z nejstarších muzeí v regionu dodnes patří mezi hlavní iniciátory výzkumu a prezentace kulturních dějin jihozápadních Čech.

http://www.klatovynet.cz/muzeumkt/

Historie

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech patří mezi tradiční regionální muzea (založeno v roce 1882) a dnes jej tvoří odborná oddělení historie, etnografie a archeologie a konzervátorské pracoviště. Muzeum se zabývá výzkumem a prezentací historie Klatovska, především městské a lidové hmotné a duchovní kultury. Sídlí nedaleko klatovského náměstí v secesní budově, postavené v letech 1904-1907 a v letech 1985-1994 rekonstruované. Stálá expozice byla instalována v roce 1996 a od té doby prošla několika aktualizacemi. Nedílnou součástí činnosti muzea jsou tematické výstavy z muzejních sbírek nebo výtvarné výstavy umělců vztahujících se k regionu či přednášky pro odbornou i laickou veřejnost. Knihovna muzea spravuje přes 70 000 svazků, mezi nimiž je vedle odborné a regionální literatury zastoupena také kolekce prvotisků a starých tisků nebo stará periodika; rozsáhlý je též archivní materiál k dějinám jihozápadních Čech, pocházející především z pozůstalostí osobností spjatých s muzeem.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.