Kostel sv. Martina na Hůrce u Klatov

Klatovy - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Původně farní kostel vsi Beňovy, vystavěný ve 13. století v gotickém stylu, byl posléze počátkem 18. století barokně přestavěn.

Historie

Na západním svahu kopce Hůrka dnes stojí nenápadný barokní kostelík, jenž vyrostl v blízkosti stejnojmenného gotického kostela, jenž sloužil jako farní kostel jedné z nejstarších vsí na Klatovsku, Beňovům. Původní kostelík pocházel ze 13. století a šlo o tradiční hrazený gotický kostel na jednoduchém obdélníkovém půdorysu s jedinou lodí. Zbytky ohradní zdi a příkopu jsou dodnes patrné při západní a severní straně.

Někdy v 15. století kostelík získali zemani sídlící na nedaleké vsi v Bezděkově. Koncem 16. století pak svatostánek získalo město Klatovy, které ovšem do jeho oprav příliš neinvestovalo. Počátkem 18. století byl již sv. Martin v tak zoufalém stavu, že se radní shodli na tom, že v jeho blízkosti vystaví nový barokní kostel. Se stavbou se započalo v roce 1735 a kvůli nepříznivé finanční situaci města byl kostel vysvěcen až v roce 1748. Interiér i exteriér kostela jsou dodnes barokní. Hlavní oltář vyřezal klatovský sochař Josef Fliegel a oltářní obraz namaloval malíř Ignác Raab. V průběhu následujících století byl kostel několikrát přestavován a klatovské farnosti slouží dodnes.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Kostel sv. Martina na Hůrce u KlatovKostel sv. Martina na Hůrce u Klatov