Úpravna zlaté rudy v Kašperských Horách

Kašperské Hory - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: středověk

Stručné představení

Vytěžená zlatá ruda se musela dále chemicky upravit, aby se z ní dalo získat surové zlato, tento proces se uskutečňoval v úpravně rud, která se nacházela jihovýchodně od města.

Historie

Nedaleko Kašperských Hor se v lese, v místě, kde se říká Na Prádle, nachází unikátní archeologická památka dokládající dlouhou tradici těžby zlata v této oblasti. Základy drobné, dřevěné stavby totiž bývaly úpravnou zlaté rudy. Archeologické výzkumy prokázaly, že se zde zpracovávalo zlato již na přelomu 13. a 14. století, jedná se tak o jednu z nejstarších památek tohoto druhu na světě. Jádro úpravny tvořila stavba ze dřeva s kamennou podezdívkou ukrývající pražící pec s klenbou, v níž se zpracovával šedobílý křemen s obsahem zlata. Nejen tuto výjimečnou památku, ale také další místa bývalé těžby znatelná v podobě různých štol, šachet, jam a příkopů lze navštívit, pokud se vydáte naučnou stezkou s názvem Cestou zlatokopů.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Úpravna zlaté rudy v Kašperských HoráchÚpravna zlaté rudy v Kašperských HoráchÚpravna zlaté rudy v Kašperských Horách