Radnice v Kašperských Horách (čp. 1)

Kašperské Hory - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Veřejné stavby
stavební sloh: renesance, baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Měšťanský dům patřící původně Jiříkovi z Lokšan odkoupili kašperskohorští měšťané v roce 1551, koncem 17. století jej pak nechali upravit do dnešní barokní podoby.

Historie

Bohatě zdobená, reprezentativní budova dnešního městského úřadu v Kašperských Horách sloužila jako sídlo městské správy již od 16. století. Logickým důsledkem emancipace každého středověkého města bylo konstituování vlastní městské správy, jejímž symbolem byla právě často velmi honosná radniční budova. Kašperskohorští měšťané zakoupili renesanční sídlo významného šlechtice Jiříka z Lokšan, zástavního držitele hradu Kašperk a tajemníka krále Ferdinanda I., již v roce 1551. Radnicí jej však učinili až v roce 1597. Jako sídlo městského úřadu tak slouží od konce 16. století až dosud.

Její současný vzhled ovšem odpovídá pozdější barokní přestavbě, kterou provedl architekt Filip Heger v 70. letech 18. století. Radnice získala charakteristické trojštíté průčelí, v jehož střední části se vypíná drobná vížka s hodinami. Celá plocha stavby obrácená do náměstí byla navíc vyzdobena četnými, výrazně zdobenými lizénovými rámci. Jednopatrová budova je v přízemí sklenuta českou plackou, první patro je naopak plochostropé. Až do roku 1938 radnice sloužila také jako sídlo soudu, což připomínají prostory využívané jako vězení.

Fotografie

Radnice v Kašperských Horách (čp. 1)