Jiřík z Lokšan

Historické jádro města Kašperských Hor
Kašperské Hory se vyvinuly z roztroušené zástavby hornických domků již ve středověku. Historické jádro se postupně konstituovalo kolem kostela sv. Markéty a radnice s děkanstvím. Dnes je městskou památkovou zónou.

Hrad Kašperk
Hrad Kašperk nechal vystavět císař Karel IV. v 50. letech 14. století k obraně zemské hranice a důležité obchodní stezky. Za dohledu předního královského stavitele Víta Hedvábného tak severně od Kašperských Hor vyrostl reprezentativní dvouvěžový...

Radnice v Kašperských Horách (čp. 1)
Měšťanský dům patřící původně Jiříkovi z Lokšan odkoupili kašperskohorští měšťané v roce 1551, koncem 17. století jej pak nechali upravit do dnešní barokní podoby.