Zámek Ježovy (čp. 1)

Ježovy - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: renesance, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Původně renesanční tvrz pánů z Nebílova proměnili Černínové v 17. století v netradiční barokní stavbu s vystupující šestibokou kaplí.  

Historie

Ježovy jsou malá ves asi 4 km severozápadně od Švihova. První zmínka o obci pocházející ze 13. století mluví o Bohuslavu z Ježova, který je považován za příslušníka prastarého rodu Drslaviců. Tato místní šlechta tu seděla ještě v 15. století, avšak koncem této periody je na Ježovech vystřídali páni z Lub, kteří se posléze titulovali jako Ježovští z Lub. V roce 1496 ale jejich rod vymřel a jejich statky připadly Nebílovských z Drahobuze. Až dosud ježovští páni pobývali na staré tvrzi, která se však Nebílovským zdála již značně nevyhovující, a tak přistoupili k výstavbě nového šlechtického sídla. Jeho stavitelem se počátkem 16. století stal Mikuláš Nebílovský z Drahobuze, případně jeho syn Adam. Pro stavbu bylo vybráno místo níže pod dosavadní tvrzí, pro zlepšení obranyschopnosti bylo tvrziště obehnáno vodním příkopem. Tato nová tvrz je v pramenech poprvé vzpomínána až 1592, v době, kdy již Ježovští ovládali značně rozsáhlá panství a byli téměř na vrcholu své moci. V roce 1615 však na Ježovy přišla nová vrchnost v podobě Jana Kryštofa Račína z Račína, který je ale vzápětí prodal Jindřichu Černínovi z Chudenic, čímž se zdejší statek dostal do držení dalšího významného západočeského šlechtického rodu. Právě za Černínů se ježovská tvrz dočkala barokní úpravy, Jindřich Černín z Chudenic navíc nechal z východu poněkud netradičně připojit šestibokou kapli. Černínové vlastnili Ježovy pouze do roku 1738, kdy dcery Jana Heřmana Černína musely kvůli tíživé finanční situaci zdejší panství prodat Ferdinandu Františkovi Morzinovi. Tím okamžikem se Ježovy staly součástí merklínského panství, statut samostatného celku pak již nikdy nenabyly a v držení Morzinů zůstaly až do roku 1945. Morzinové pak ježovský zámek upravili v duchu pozdního baroka.

Zámek je jednoduchou jednopatrovou budovou s výrazně vysokou valbovou střechou, u východního průčelí se napojuje prostá šestiboká kaple s jehlancovou střechou. Fasády jsou barokně zdobené. Dnes je zámek v soukromých rukách.  

Fotografie

Zámek Ježovy (čp. 1)Zámek Ježovy (čp. 1)