Muzeum Josefa Dobrovského

Chudenice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Paměťové instituce - Muzeum
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: nezařazeno

Stručné představení

Ve starém zámku v Chudenicích lze nahlédnout do dějin rodu Černínů a také se potkat s J. Dobrovským a dalšími osobnostmi.

http://www.zamekchudenice.cz/zamekchudenice/

Historie

Jednotlivé části areálu starého chudenického zámku jsou vyhrazeny pro muzejní expozice připomínající historii rodu Černínů (mj. tzv. Andělský pokoj s černou kuchyní), který držel zdejší panství po celou dobu jeho existence, a obce Chudenice a také život a dílo několika osobností spjatých s lokalitou. Jedná se o jazykovědce Josefa Dobrovského, který v Chudenicích působil jako vychovatel u rodiny Černínů, a dvou chudenických rodáků, básníka a spisovatele Jaroslava Kvapila a světoznámého entomologa prof. Jana Roubala. Muzeum, spravující kromě jiného také pozůstalosti dvou posledně uvedených osobností, bylo založeno v roce 1942 a jeho expozice od té doby prošla několika aktualizacemi.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.