Expozice lidové architektury v Chanovicích

Chanovice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Paměťové instituce - Muzeum
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: nezařazeno

Stručné představení

Venkovní expozice přenesených nebo rekonstruovaných staveb lidové architektury oblasti jihozápadních Čech se nachází na okraji Chanovic.

http://www.klatovynet.cz/muzeumkt/skinformace.asp

Historie

Exteriérová expozice lidové architektury situovaná na okraji Chanovic je jednou z poboček Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech. Mezi prezentovanými objekty najdeme například roubenou stodolu přenesenou z areálu mlýna v Nezdicích, kopii sušárny ovoce v Měčíně, roubené špýchary a další hospodářská i obytná stavení nebo několik drobných sakrálních objektů. Nejstarší stavbou je roubená kůlna se stodůlkou z Měčína, datovaná do roku 1560. Skanzen, založený v roce 1994 a od té doby stále fungující jako záchranný projekt pro ohrožené památky lidové architektury v oblasti jihozápadních Čech, byl v roce 2007 doplněn o vstupní usedlost s návštěvnickým zázemím a expozicí o lidovém stavitelství. V areálu postupně přibývají další přenesené i rekonstruované stavby. Na budování expozice se velkou měrou podílejí svou dobrovolnickou prací mladí středoškoláci pod vedením odborných muzejních pracovníků.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Expozice lidové architektury v ChanovicíchExpozice lidové architektury v Chanovicích