Venkovské usedlosti v Hrádku (čp. 22, 25, 68)

Hrádek - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

V Hrádku můžeme obdivovat několik špýcharových domů, objektů dispozičně řešených tak, že obytná část plynule přechází v hospodářské zázemí.

Historie

Špýcharem se označuje takový prostor, který má sloužit k uskladnění vymláceného obilí, za tím účelem se u větších hospodářství budovaly přímo samostatné budovy, menší hospodářství se pak často spokojila jen s odděleným prostorem, nejčastěji v patře vlastního obytného stavení.

Několik takových domů z 19. století se dochovalo i v Hrádku u Sušice. Jsou to nenápadné zděné objekty s uskladňovací prostorou v patře.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Venkovské usedlosti v Hrádku (čp. 22, 25, 68)Venkovské usedlosti v Hrádku (čp. 22, 25, 68)Venkovské usedlosti v Hrádku (čp. 22, 25, 68)