Hrádek

Hrádek - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Drobné památky

Stručné představení

Městečko Hrádek založené místní šlechtou nejpozději ve 13. století se pyšní především barokním zámkem, který z původního renesančního sídla vybudoval hrabě Desfours v 18. století.

http://www.hradekususice.cz/

Památky v oblasti

Sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Vincence v Hrádku

Sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Vincence v Hrádku
Drobnou sakrální architekturu v Hrádku zastupuje dvojice soch světců. U silnice do Sušice se nachází malá litinová socha sv. Jana Nepomuckého. U hrádeckého zámku je pak umístěna socha sv. Vincence s andílkem.

Venkovské usedlosti v Hrádku (čp. 22, 25, 68)

Venkovské usedlosti v Hrádku (čp. 22, 25, 68)
V Hrádku můžeme obdivovat několik špýcharových domů, objektů dispozičně řešených tak, že obytná část plynule přechází v hospodářské zázemí.

Vodní mlýn v Hrádku (čp. 87)

Vodní mlýn v Hrádku (čp. 87)
Vedle barokní obytné budovy původně panského mlýna stojí moderní průmyslová mlýnice, kde kromě pily pracuje i turbína vyrábějící elektrickou energii.

Zámek Hrádek (čp. 1)

Zámek Hrádek (čp. 1)
Původně renesanční zámek hostil až do poloviny 16. století purkrabí, kteří spravovali zdejší statek pro pány z nedalekých Velhartic.  

Historie

Na březích říčky Ostružné, nedaleko Sušice, na úpatí Svatoboru se rozkládá městečko Hrádek, jehož počátky sahají do 13. století, kdy se v pramenech objevuje jakýsi Přibyslav z Hrádku. Privilegovanou pozici rezidenčního statku však sídlo pozbylo záhy již v polovině 14. století, kdy se stalo příslušenstvím velhratického hradu.

K zlepšení postavení došlo až v roce 1479, kdy Vilém Švihovský z Rýzmberka po velkém požáru hodlal osadě pomoci z tíživé situace a kromě udělení několika privilegií ji především vyňal z dohledu velhartického purkrabího. V polovině 16. století pak došlo k dělení velhartického zboží, čímž se novým hrádeckým pánem stal Jan Rendl z Úšavy. Pro šlechtické podnikání významná druhá polovina 16. století však vedla k tomu, že se na Hrádku vystřídalo několik neúspěšně hospodařících šlechticů.

Třicetiletá válka pro Hrádek znamenala krátké období manské závislosti jako důsledek trestu pro Humprechta Račína z Račína, který se účastnil stavovského odboje. Naštěstí se již Janovi Račínovi z Račína podařilo z manství vymanit.

Koncem 17. století se krátce do hrádecké historie zapsali i významní Černínové z Chudenic, avšak mnohem důležitějším okamžikem pro další směřování Hrádku byl rok 1731, kdy statek získal Jan Desfours, za nějž započala významná stavební činnost a celkový rozkvět obce vrcholící dokončením reprezentativní stavby barokního zámku.

Desfourovská éra končí rokem 1827, kdy na Hrádek přichází Karel Theodor Strumfeder z Oppenweileru. Posledními předválečnými majiteli zámku byli Henneberg-Spiegelové.

Dnes je Hrádek malým městečkem, které láká především díky své výhodné poloze v malebné pošumavské krajině v blízkosti královského města Sušice.

Fotografie

HrádekHrádekHrádekSochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Vincence v HrádkuVenkovské usedlosti v Hrádku (čp. 22, 25, 68)Vodní mlýn v Hrádku (čp. 87)Zámek Hrádek (čp. 1)