Husův sbor Církve československé husitské

Horažďovice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: neorenesance
historická epocha: moderní doba

Stručné představení

Nedaleko železniční stanice Horažďovice se nachází neorenesanční budova Husova sboru Církve československé husitské. Hlavní sál je situován v prvním patře, zbylé prostory jsou užívány především jako byty.

Historie

Zdejší náboženská obec vznikla krátce po vzniku samostatného Československa, avšak k výstavbě vlastní modlitebny přikročil sbor až o několik let později. V roce 1927 měl již dostatek financí na to, aby odkoupil přízemní domek od cukráře Topičovského, který posloužil jako základ pro nový svatostánek. Výstavba byla provedena v neorenesančním slohu dle návrhu plzeňského architekta Strebla. Zajímavostí je, že jako kostelní vížka byla využita věž ze staré horažďovické radnice. Interiér byl budován tak, aby posloužil i jako divadelní a koncertní prostor. Fresku v hlavním sále pak vymaloval místní učitel Karel Němec podle skicy Gustava Dorého.

Exteriéru vévodí velká půlkruhem zaklenutá okna a osově umístěný balkón nad hlavním vchodem podpíraný mohutnými sloupy na výrazných soklech. Nad hlavní římsou se vypíná novorenesanční štít. Střecha v podobě křížem protnutých sedlových střech nese malou osmibokou věžičku s cibulovou bání a hrotem. Přízemní místnosti, sloužící jako byty, jsou rozděleny chodbou a bohoslužebný sál se nachází v patře.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.