Kaple sv. Anny u Horažďovic

Horažďovice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - poutní areál
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Nedaleko města Horažďovice, cestou na Svaté Pole, vyvěrá ze skály pramen, jehož léčivé účinky byly využívány k lázeňským procedurám. Nad ním byla posléze vystavěna barokní kaple zasvěcená sv. Anně.

Historie

Počátky výstavy kaple sv. Anny při cestě z Horažďovic na Svaté Pole jsou neodmyslitelně spjaty s lázeňstvím a existencí údajně léčivého pramene, jenž vyvěrá ze skály pod tímto svatostánkem. Obliba lázeňství byla známa již ve starověku, ve středověku ale poněkud ochabla a nové síly nabyla až v novověku.

Podnět ke stavbě kaple na Svaté Anně přišel od horažďovických měšťanů. Původní barokní objekt byl postavený mezi léty 1698 až 1700 a kaple byla zasvěcena sv. Jáchymovi a sv. Anně. Až v polovině 18. století se jí začalo říkat pouze kaple sv. Anny. Významné postavení tohoto místa dokládá i snaha založit u něj faru, a to v 80. letech 18. století, nakonec však z tohoto záměru sešlo a správa nad kaplí byla svěřena kostelu sv. Jana Křtitele. V polovině 19. století přistoupilo město k rekonstrukci kaple, zachována byla původní dispozice, ale proměnilo se průčelí objektu. Fasáda i interiér byly vyzdobeny štukovou výzdobou v duchu klasicismu. Roku 1881 pak byl nad menzou vymalován iluzivní neogotický oltář. Posledních úprav se kaple dočkala v nedávné době, avšak prozatím je veřejnosti nepřístupná a liturgický provoz v ní obnoven nebyl.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.