Povrchové doly na zlato u Hartmanic

Hartmanice - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk, středověk

Stručné představení

Drobné jámy a jiné nerovnosti v krajině, které jsou v okolí Hartmanic obzvlášť četné, připomínají dávnou minulost, kdy se zde povrchově těžilo zlato.

Historie

Právě ložiska zlata lákala obyvatele do jinak nehostinných horských oblastí Šumavy, které tak byly v mnoha případech osídleny již v pravěku. Archeologické nálezy totiž dokládají, že zlato z říčního písku zlatonosné Otavy a jejích přítoků těžili již Keltové v polovině prvního tisíciletí před Kristem. Památkou na tuto činnost jsou dodnes přerýžované hromady písku, tzv. sejpy.

Rýžování zlata pokračovalo ještě v době slovanské, avšak vrcholný středověk díky transformaci naturálního hospodářství na hospodářství peněžní s sebou přinesl i zvýšenou poptávku po zlatu. Vytěžené říční dno již těmto nárokům nedostačovalo, a tak se ve větší míře soustředila pozornost těžařů na hlubinná ložiska. Proslulou hornickou oblastí byly především Kašperské Hory, avšak významná, lépe dostupná, povrchová ložiska se nacházela v okolí Hartmanic. Zde především na vrchu Hamižná, západně od silnice na Dobrou Vodu, můžeme dodnes vidět pozůstatky této těžby v podobě nejrůznějších nerovností v krajině. První zmínka o hartmanické těžbě pochází z roku 1340, kdy zdejší horní právo získali Rožmberkové. V báňských záležitostech pak Hartmanice spadaly pod správu Kašperských Hor.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.