Kostel Panny Marie Bolestné v Hamrech

Hamry - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Na pozemku tzv. Kollerova dvora, kde stávala starší svatyně, byl v roce 1773 postaven kostel Panny Marie Bolestné. Necelých devět desítek schodů, které ke kostelu vedou, lemuje osm žulových kamenů s plastikami zachycujícími sedm bolestí Panny Marie.

Historie

Kostel Panny Marie Bolestné je výraznou dominantou malé vísky Hamry nedaleko Nýrska. Ves vznikla jako královácká osada nejpozději v raném novověku a dnes tu žije přibližně stovka obyvatel. Zdejší sakrální stavba vyrostla na pozemku bývalého Kollerova dvora, proto se jí také někdy říká Kollerův kostel. Svatostánek byl postavený v roce 1773 na místě starší kaple. Kostel je jednoduchý, jednolodní, na obdélném půdoryse s bočními trojbokými kaplemi a presbytářem zakončeným pěti stranami osmiúhelníka. Ke kostelu náleží Olivetská kaple a sakristie na severní straně.

 

Za pozornost stojí především okolí kostela, ke kterému vede pěší stezka s názvem „Společná cesta Panny Marie Bolestné s Ježíškem“ vysvěcená biskupem Františkem Radkovským v roce 2004. Jedná se o žulové sochy vyjadřující sedm bolestí Panny Marie, které jsou osazené do kamenů z původní křížové cesty. Další čtyři plastiky volně navazující na tuto cestu jsou rozmístěny před kostelem, kde je k vidění také žulová kašna z roku 1846.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Kostel Panny Marie Bolestné v HamrechKostel Panny Marie Bolestné v Hamrech