Historické jádro vsi Dobršín

Dobršín - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: baroko, klasicismus, historismus
historická epocha: středověk, novověk, moderní doba

Stručné představení

Šosovní ves města Sušice byla založena v okolí nevelké, ulicovité návsi nejpozději ve 14. století.

Historie

Jádro obce tvoří nevelká ulicovitá náves o délce pouhých 130 metrů situovaná na úpatí Pumperku, obklopují ji velmi hustě seskupené štítově orientované domy. Jihovýchodně od vlastního jádra vsi se nalézá druhé sídelní centrum „V Luhu“ a necelý kilometr směrem na Sušici stojí dobršínský mlýn poháněný vodou z říčky Ostružné. Mladší usedlosti později obklopily i silnici vedoucí z Dobršína na Budětice.

Zděná, výjimečně roubená, stavení rozmanitých architektonických typů tvoří jedinečný soubor lidové architektury odrážející vliv hned dvou národopisných oblastí, a to Prácheňska a šumavského podhůří. Můžeme zde obdivovat nejen archaické sýpky, špýcharové domy, zděné klasicistní budovy, ale i výstavní pozdně klasicistní domy s křídlovými štíty odrážející zřejmě vliv reprezentativní architektury sušických měšťanských domů. Význam tohoto výjimečného architektonického celku dokládá i prohlášení Dobršína vesnickou památkovou zónou.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:

Fotografie

Historické jádro vsi DobršínHistorické jádro vsi Dobršín