V Luhu

Historické jádro vsi Dobršín
Šosovní ves města Sušice byla založena v okolí nevelké, ulicovité návsi nejpozději ve 14. století.