Venkovské dvojdomy v Dlouhé Vsi (čp. 215, 217, 219, 232, 237, 242, 243)

Dlouhá Ves - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Připomínkou bývalé dřevařské kolonie vystavěné po roce 1804 při cestě do Rejštejna je několik dochovaných, unikátních dvojdomků.

Historie

Ačkoli počátky Dlouhé Vsi sahají do vrcholného středověku, největšího rozkvětu dosáhla až díky dřevařskému průmyslu, který se tu rozvíjel od počátku 19. století. V letech 1800 až 1801 totiž kníže Schwarzenberg založil na svých pozemcích osadu pro dřevorubce a voraře, která posléze vešla ve známost jako Nová Dlouhá Ves. A právě dominantou této nové části byly unikátní dvojdomy lemující cestu vedoucí od Staré Dlouhé Vsi k Otavě. Z původních 25 domů se do současnosti dochovalo jen několik památkově cenných objektů.

Stavitelem těchto domů byl Jan Libora, který navrhl trojdílnou obytnou dispozici s připojenými hospodářskými díly, které na sebe navazovaly zadní stěnou. Obě stavení kryla jediná polovalbová střecha. Štít pak zdobilo kruhové okénko s plastickým rámem. Interiéru zase vévodil dřevěný trámový strop. I přes výraznou architektonickou hodnotu řada z nich podlehla novodobým zásahům.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Venkovské dvojdomy v Dlouhé Vsi (čp. 215, 217, 219, 232, 237, 242, 243)Venkovské dvojdomy v Dlouhé Vsi (čp. 215, 217, 219, 232, 237, 242, 243)Venkovské dvojdomy v Dlouhé Vsi (čp. 215, 217, 219, 232, 237, 242, 243)Venkovské dvojdomy v Dlouhé Vsi (čp. 215, 217, 219, 232, 237, 242, 243)Venkovské dvojdomy v Dlouhé Vsi (čp. 215, 217, 219, 232, 237, 242, 243)Venkovské dvojdomy v Dlouhé Vsi (čp. 215, 217, 219, 232, 237, 242, 243)Venkovské dvojdomy v Dlouhé Vsi (čp. 215, 217, 219, 232, 237, 242, 243)Venkovské dvojdomy v Dlouhé Vsi (čp. 215, 217, 219, 232, 237, 242, 243)Venkovské dvojdomy v Dlouhé Vsi (čp. 215, 217, 219, 232, 237, 242, 243)