Židovský hřbitov v Dlouhé Vsi

Dlouhá Ves - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Židovské památky
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Připomínkou židovského osídlení Dlouhé Vsi je židovský hřbitov založený před rokem 1742 nedaleko kostela sv. Filipa a Jakuba.  

Historie

Soužití Dlouhoveských s židovským obyvatelstvem mělo, podobně jako v jiných městech a vsích, dlouhou tradici. Podle soupisu z 18. století tu žilo sice pouze 20 rodin, avšak jejich počet kontinuálně narůstal, takže již v polovině 19. století se téměř zdvojnásobil. Poslední židé však Dlouhou Ves opustili ještě před 2. světovou válkou.

Jejich život v Dlouhé Vsi dodnes připomíná židovský hřbitov založený počátkem 18. století přibližně 300 metrů jihovýchodně od kostela sv. Filipa a Jakuba. Pohřbívalo se zde nepřetržitě až do 30. let 20. století. Za války byl hřbitov zničen nacisty, avšak ve 2. polovině 20. století byl obnoven a znovu osazen cennými barokními a klasicistními náhrobníky. Dnes zde můžeme na neohrazeném areálu vidět necelých pět desítek náhrobních kamenů, z nichž nejstarší nese letopočet 1742.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Židovský hřbitov v Dlouhé VsiŽidovský hřbitov v Dlouhé Vsi