Kostel sv. Filipa a Jakuba v Dlouhé Vsi

Dlouhá Ves - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Gotický bezvěžový kostel poprvé vzpomínaný v polovině 14. století byl barokně přestavěn na počátku 18. století. V jeho blízkosti se nachází pomník padlým v 1. světové válce.

Historie

Dlouhoveský kostel se nachází v nejstarší části obce. Jeho původ je kladen do 14. století, neboť již roku 1368 je uváděn jako farní. Původní gotická stavba měla podobu prostého, jednolodního, nevelkého svatostánku obklopeného hřbitovem. Ten záhy pozbyl své výsadní farní právo a připadl nejprve k Sušici a později k Mouřenci. V roce 1788 se stal lokálií a roku 1854 opět nabyl farní status.

Někdy na počátku 18. století, snad roku 1711, byl kostel zbarokizován. Starší, středověká stavba se dochovala jen ve zdivu, jinak gotický výraz zcela zmizel. K hlavní lodi přibyly dvě postranní kaple a též interiér byl vyzdoben v duchu baroka. Zdi prolomila segmentová okna a nad presbyteriem byla vztyčena dřevěná vížka s jehlancovou střechou. V interiéru stojí za zmínku především gotická křtitelnice. 

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Kostel sv. Filipa a Jakuba v Dlouhé VsiKostel sv. Filipa a Jakuba v Dlouhé Vsi