Kostel sv. Antonína Paduánského v Dlažově

Dlažov - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Baroknímu kostelu v Dlažově, jenž byl vystavěn na místě starší kaple Panny Marie, vévodí výrazná hranolová věž s vysokou jehlancovou střechou.

Historie

Dlažovský kostel zasvěcený sv. Antonínu Paduánskému byl postaven v 18. století na místě starší kaple Panny Marie. Ta se stala základem pro nový barokní kostel. Ten pak sloužil jako centrum nově zřízené lokalie, jejíž založení schválil Josef II. v roce 1787, o necelé století později byla lokalie povýšena na faru.

 

Kostel je jednolodní, po stranách rozšířený o dvojici sakristií, v patře se pak nachází oratoř. Dominantou kostela je na západní straně připojená hranolovitá věž přistavěná v roce 1849. Její pozlacená báň ukrývá spisek, jehož autorem je místní duchovní správce páter Huttar. Objekt je plochostropý, pouze podvěží je sklenuté plackou. V interiéru zaujme hlavní rokokový oltář přenesený sem z kláštera v Pivoni. Ostatní vybavení je povětšinou barokní stejně jako kazatelna. Kostel obklopuje hřbitov a fara zřízená netradičně již v roce 1835.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Kostel sv. Antonína Paduánského v DlažověKostel sv. Antonína Paduánského v Dlažově