Kostel sv. Václava v Čachrově

Čachrov - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Nenápadný hřbitovní kostel sv. Václava ukrývá cenné gotické nástěnné malby ze 14. století.

Historie

Severně od centra obce Čachrov se nachází gotický kostel sv. Václava, který byl vysvěcen ještě před rokem 1352, kdy je zmiňován ve výčtu vesnic přináležejících do správy klatovského děkanátu. Předpokládá se, že již počátkem 14. století měl statut farního kostela.

Jedná se jednoduchou jednolodní stavbu se dvěma čtvercovými přístavky. Hranolová věž přiléhající k němu od západu však byla přistavěna až v roce 1804. O něco mladší něž samotná loď je i sakristie na severní straně kostela. Původní presbytář je pětiboce zakončen. Plochostropé uzavření lodi bylo nahrazeno v 16. století žebrovou klenbou. Důležitou barokní rekonstrukci prodělala stavba počátkem 18. století, na úpravy dohlížel stavitel Marcus Antonio Gilmeti. Barokního původu jsou i tři kostelní oltáře zasvěcené sv. Václavu, Janu Nepomuckému a Panně Marii. Kostel dodnes obklopuje hřbitov. V roce 1941 byly v severní části lodi odkryty vzácné gotické nástěnné malby, které vykazují vliv Mistra Theodorika, jejich zadavatelem byl bezpochyby patron kostela Václav Kanický z Čachrova.

Fotografie

Kostel sv. Václava v Čachrově