farní kostel

Kostel Narození Panny Marie v Klatovech
Nejstarší městský kostel se v raném novověku stal významným mariánským poutním místem díky zázračnému obrazu Panny Marie Klatovské.

Kostel sv. Václava v Čachrově
Nenápadný hřbitovní kostel sv. Václava ukrývá cenné gotické nástěnné malby ze 14. století.

Kostel sv. Václava v Hoře Svatého Václava
Původně hrazený středověký kostel.

Trhanov
Obec Trhanov proslula jako místo, kde zemřel Lomikar, o němž se v okolí vypráví řada děsivých pověstí. V zámku dnes obecní úřad a školy v přírodě. Vesnická památková zóna.