Boží muka a obětní kámen u Břežan

Břežany - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Drobné památky v Břežanech prezentuje trojice božích muk z 18. století a obětní kámen na vrchu Slavník.

Historie

Tradičním prvkem lidové architektury, který utváří jedinečnou tvář vesnice, jsou drobné sakrální památky. V Břežanech najdeme boží muka před kaplí sv. Anny, jedná se o kovový kříž umístěný na kamenném soklu datovaný do první poloviny 18. století. Další barokní boží muka se nachází za domem čp. 42. Od roku 1738 pak stojí další tato drobná sakrální památka u cesty vedoucí na Malý Bor, tato jsou kamenná s drobným kovovýn křížkem na vrcholu.

Specifickým typem drobné památky je obětní kámen, který můžeme spatřit v lese na vrchu Slavník. Jedná se o tvarově atypický kámen, který měl sloužit k obětování bohům, je dokladem pravěkého, potažmo slovanského osídlení.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:

Fotografie

Boží muka a obětní kámen u BřežanBoží muka a obětní kámen u BřežanBoží muka a obětní kámen u Břežan