Historické jádro vsi Břežany

Břežany - Okres Klatovy

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: nezařaditelné, klasicismus, historismus
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Typologicky a stylově různorodá břežanská zástavba činila ze vsi jednu z nejpozoruhodnějších západočeských vsí. Neblahým zásahem do tohoto celku však byla moderní, necitlivá výstavba od 70. let 20. století.  

Historie

Historické jádro Břežan se soustřeďuje kolem podkovovité, svažité návsi. Od 18. století docházelo k zaplňování návsi a východní části obce druhotnou chalupnickou zástavbou. Další chalupníci situovali svá obydlí v ulicovité formaci nad Velkým břežanským rybníkem. Typickým druhem zástavby jsou zděné, nezdobené stavby s předzahrádkami, které byly obehnány cihlovou zdí. Za pozornost stojí několik usedlostí zdobených křídlovými štíty, jejichž jádro pochází z 18. století. Nedílnou součástí je i hospodářské zázemí, zvláště hodnotný je soubor archaických kamenných sýpek a špýcharový dům. Z drobné sakrální architektury vyniká kaple sv. Anny situovaná na návrší jihovýchodně od vsi.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:

Fotografie

Historické jádro vsi Břežany