Kostel Archanděla Michaela ve Všerubech

Všeruby - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Raně barokní kostel z 1. poloviny 17. století s přilehlou farou.

Historie

Stavba původního raně barokního kostela probíhala v letech 1628 – 50, tedy za třicetileté války a těsně po jejím skončení. Kostel byl opravován po velkém požáru Všerub roku 1852. Tvoří ho obdélná loď, trojboce ukončený presbytář a mohutná hranolová věž s jehlancovou střechou. Na stavbu schodiště byla použita umrlčí prkna z okolí. Ještě roku 1989 byl kostel zpustlý a na fasádě byly vidět zásahy po střelbě z doby druhé světové války. Roku 1991 začala oprava stavby a přilehlého hřbitova, na které se podíleli i bývalí němečtí obyvatelé a řezenská diecéze.

Farností (fara (čp. 85)) byly Všeruby od roku 1650. Ke kostelu a městečku se váže zajímavá pověst. Všerubům se říkávalo žertem také „Benátky“, protože před každým domkem byla strouha s můstkem. Ve vodě se držely žáby, které se však jednoho roku příliš přemnožily. Obyvatelé se modlili v kostele a pořádali prý i procesí, aby žáby zmizely. Když začalo suchu, žáby byly najednou pryč a místní nechali žábu na památku této události zobrazit na oltáři na kamenné desce.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Kostel Archanděla Michaela ve VšerubechKostel Archanděla Michaela ve VšerubechKostel Archanděla Michaela ve Všerubech