Kostel Povýšení sv. Kříže v Újezdě Svatého Kříže

Újezd Svatého Kříže - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk

Stručné představení

Gotický kostel ze 14. století, barokně přestavěn. Ke kostelu patří také budova fary z druhé poloviny 17. století.

Historie

Německý název obce zní také Heiligenkreuz – Svatý kříž. Podle pověsti byl při stavbě kostela objeven kovový kříž, který dal jméno celé vsi. Jiný kříž, starobylý kamenný, je zasazen v nejvyšším patře věže. Nejde o kříž přemístěný odněkud zvenku, jak se někdy uvádí, ale o architektonický článek. Kříž byl původně v západním štítu kostela, při stavbě věže byl zazděn do jejího průčelí. Na boční fasádě je další kříž, štukový. Oba kříže symbolizují zasvěcení kostela.

Kostel je v jádře gotický. Vznikl koncem 14. století, přestavován byl v 18. století v barokním slohu. V presbytáři je dochována křížová klenba, na jeho severní stěně zbytky fresky Zvěstování P. Marie z konce 14. století. Nejcennější část zařízení, gotické keramické plastiky Krista a pěti apoštolů z 15. století z norimberské dílny, jsou v Národní galerii v Praze. Dnes je interiér převážně novogotický z 19. století. V kostele se zachovaly náhrobníky Lamingenů a hrobka Cukrů z Tamfeldu. Kocové z Dobrše byli již pohřbíváni na hřbitově v obci. V roce 2000 byl pro opravovaný kostel pořízen nový zvon Jan Nepomucký. Ke kostelu patří patrová fara z 2. poloviny 17. století.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.