Venkovské usedlosti v Úboči (čp. 4, 33)

Úboč - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Z původně rozsáhlého souboru lidové architektury zbylo dodnes jen málo. Ztrátou byla zejména demolice chátrajícího statku čp. 33 v roce 1985. Zbyla jen jeho zděná patrová sýpka, při jejíž stavbě byl dle tradice využit materiál ze zbořeného kostela sv. Václava. Do objektu byly použity části gotických stavebních článků. U několika statků se dochovaly roubené špýchary (např. čp. 4 z první poloviny 19. století).

Fotografie

Venkovské usedlosti v Úboči (čp. 4, 33)Venkovské usedlosti v Úboči (čp. 4, 33)Venkovské usedlosti v Úboči (čp. 4, 33)