Výklenková kaplička a boží muka v Trhanově

Trhanov - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Barokní kaple a dvě dochovaná boží muka.

Historie

Trhanov má také barokní zděnou výklenkovou kapličku. Nese dataci 1746 a německý nápis osvětlující okolnosti stavby. Má podobu zděného hranolu s výklenkem, zaklenutým segmentem. Po stranách jsou dva pilastry s hlavicemi s perlovcem. Masivní římsa nad nimi nese valbovou stříšku pokrytou taškami. Původní iluzivní barokní výmalba v nice a kolem kartuše se dochovala ve fragmentech. Proto proběhla rekonstrukce kaple.  Kapličku najdeme poblíž čp. 31, u křižovatky cest.

Podle pověsti postavily tři boží muka u Trhanova tři dcery Lomikara, jako pokání za činy svého otce. Dodnes se dochovala pouze dvě sloupková boží muka. První nad Trhanovem u silnice do Domažlic vznikla prokazatelně ještě za Lomikarova života (1680). Druhá  u cesty na Klenčí. Třetí měla být na dohled od nich, jak pravila tradice. Stopy po nich dlouho hledal např. spisovatel Jindřich Šimon Baar, který trávil penzi v Klenčí. Jakub Cvačka, sběratel pověstí, zmínil ve své sbírce „Vo Kozinovi a vo Lomikarovi“(1946) také hledání těchto třetích božích muk. Cvačkovi vyprávěl starý zámecký komorník Josef Fišer, že třetí muka stála pod Trhanovem na staré cestě do Klenčí na tzv. „Svinském place“, byla však zničena při vichřici, která poškodila typický kamenný dřík, který mají i dvě dochované památky. Do zbývajícího podstavce byl zasazen kříž, ale i ten vzal časem za své. Starý podstavec ze třetích božích muk se dle Cvačky našel až roku 1936 při opravě zdi u zahrady, kam byl přenesen. U zbývajících božích muk samozřejmě straší, místní zde viděli černého psa či černou kočku. Existují i vyprávění o tom, že zde místní potkali ducha samotného Lomikara.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Výklenková kaplička a boží muka v TrhanověVýklenková kaplička a boží muka v TrhanověVýklenková kaplička a boží muka v TrhanověVýklenková kaplička a boží muka v Trhanově