Kostel sv. Vavřince v Tasnovicích

Tasnovice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: románský sloh, gotika, baroko
historická epocha: středověk

Stručné představení

Bývalý farní kostel obce Štítary.

Historie

Kostel leží blíže k Tasnovicím. Byl farním kostelem pro Štítary, kde stojí fara. V písemných pramenech se kostel objevuje až v polovině 14. století. Kostel v dnešní podobě byl postaven nejpozději kolem poloviny 13. století, přestavěn byl ve 14. století. Ve 2. čtvrtině 18. století byl kostel zbarokizován, pod původní pozdně gotický krov z roku 1518 byla vložena nová falešná dřevěná klenba s výsečemi. Kostel má pětiboce uzavřený presbytář. Roku 1897 udeřil do věže blesk a musela být opravena. Její spodní část je středověká. Roku 1997 byl objeven ve zdivu při patě kostelní zdi raně gotický či ještě románský portál.

Hlavní oltář s obrazem Korunovace P. Marie je z roku 1637, kostelu ho věnovali tehdejší majitelé tvrze Otto Helversen a Alena Lidmila Černínová z Chudenic. I tento oltář se sochami se bohužel stal cílem zlodějů. Dochovaly se náhrobníky pěti místních farářů a jejich rodinných příslušníků. V kostele byla také vrchnostenská hrobka. Zajímavý je hřbitov kolem kostela (vstupní brána, staré litinové kříže a plastiky z produkce blízkých železáren ve Ferdinandově údolí u Srb). Pověsti vyprávějí o tajemném podzemí pod kostelem. Za kostelem je pomník obětem 1. světové války. Ke kostelu lze pohodlně dojít po cestě z návsi v Tasnovicích.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.