Kaple sv. Judy Tadeáše ve Štítarech

Štítary - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kaple
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Osmiboká kaple z roku 1705.

Historie

Osmiboká kaple byla vystavěna roku 1705. Na východě přiléhá sakristie, na západě mladší předsíň. Střecha je nízká jehlancová, nad sakristií a předsíní sedlová. Ve štítu najdeme v nice sochu patrona kaple. Fasádu zdobí na jižní straně sluneční hodiny, které umí ukázat čas také v různých částech světa.

Kapli nechal vybudovat tehdejší farář J. Partner na své náklady. Důvodem byla jeho nemoc, pro kterou již nebyl schopen stoupat k farnímu kostelu sv. Vavřince v prostoru hradiště nad vsí. O osm let později byl v kapli také pohřben (náhrobek v podlaze před oltářem).

Interiér vlastní lodi člení pilastry s hlavicemi, které nesou falešnou kupoli. Hlavní oltář pochází z 1. poloviny 18. století. Zdobí ho mladší obraz Krista a sv. Judy Tadeáše. Najdeme zde i barokní sochy a původní lavice.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:
jmenný:

Fotografie

Kaple sv. Judy Tadeáše ve ŠtítarechKaple sv. Judy Tadeáše ve ŠtítarechKaple sv. Judy Tadeáše ve ŠtítarechKaple sv. Judy Tadeáše ve ŠtítarechKaple sv. Judy Tadeáše ve ŠtítarechKaple sv. Judy Tadeáše ve ŠtítarechKaple sv. Judy Tadeáše ve ŠtítarechKaple sv. Judy Tadeáše ve ŠtítarechKaple sv. Judy Tadeáše ve ŠtítarechKaple sv. Judy Tadeáše ve ŠtítarechKaple sv. Judy Tadeáše ve ŠtítarechKaple sv. Judy Tadeáše ve ŠtítarechKaple sv. Judy Tadeáše ve ŠtítarechKaple sv. Judy Tadeáše ve ŠtítarechKaple sv. Judy Tadeáše ve Štítarech