Kostel sv. Víta v Srbicích

Srbice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: románský sloh, gotika
historická epocha: středověk

Stručné představení

Románský kostel s prvky gotického slohu.

Historie

Kostel v Srbicích nechal postavit klášter v Doksanech na návrší zvaném Hůrka, severovýchodně od vsi. Kostel, kolem kterého je hřbitov, je ještě románský, s prvky nového gotického slohu. Je pravděpodobně dílem stavební huti z Horšovského Týna. Písemné zprávy jsou však mladší, první zmínku máme až z roku 1273. Vznik stavby je kladen do poloviny 13. století. Kostel se skládá ze čtvercové lodi a pravoúhlého presbytáře, který má křížovou klenbu s masivními trojlaločnými žebry. Hranolová věž byla barokně upravena. Zachovaly se tři pozdně románské portály. Nejkrásnější a nejtypičtější je vstupní portál zdobený obloučkovým vlysem, který je dnes skryt v barokní předsíni. Hlavní oltář kostela je raně barokní z 2. poloviny 17. století. Zachoval se také náhrobník rytíře Žákavce ze Žákavy a zbytky goticko-renesančních maleb vzniklých před polovinou 16. století. Kostel nevyhledávají jen milovníci historie, ale bohužel často také zloději. Jen roku 1999 byl kostel vykraden třikrát. Byl poškozen barokní oltář a ukradeny sochy sv. Vojtěcha a Václava. Z kostela v Srbicích pocházely cenné památky gotického umění: pozdně gotická socha madony, reliéfy sv. Víta s kohoutem a sv. Václava s orlicí. Dále také deskové obrazy sv. Anny Samotřetí a apoštolů. Ty jsou dnes v Muzeu Chodska v Domažlicích. Opravy kostela proběhly počátkem 21. století.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:
věcný:
jmenný:

Fotografie

Kostel sv. Víta v SrbicíchKostel sv. Víta v SrbicíchKostel sv. Víta v SrbicíchKostel sv. Víta v Srbicích