Venkovské usedlosti v Podzámčí (čp. 1, 14, 18, 29)

Podzámčí - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Soubor roubených i zděných domů.

Historie

Podzámčí je rozloženo na vidlici cest na severním svahu sedla pod hradem Rýzmberkem. Centrem obce je svažitá náves, ze které vybíhají k jihu, východu a severozápadu komunikace obestavené domy. V Podzámčí se zachovalo několik roubených, převážně přízemních staveb pošumavského typu. Čp. 1 má dvoutraktovou roubenou světnici v kožichu, bedněný štít a polovalbovou střechu. Za domem stojí malá dřevěná stodola. Dům čp. 2 má rovněž dvoutraktovou světnici v kožichu, zadní část je zděná.

Východně od návsi stojí cenné roubené domy čp. 7 a 8. Světnice domu čp. 7 je roubená v hliněné omazávce, střecha je sedlová s bedněným štítem. Podobné je čp. 8 s omítanou roubenou dvoutraktovou světnicí, sedlovou střechou a bedněným štítem. Na východním konci Podzámčí stojí čp. 13 s trojdílnou dispozicí, kde se zachovaly roubené omazané stěny.

Ve svažité severozápadní části Podzámčí najdeme trojdílné stavení čp. 14 se srubovými stěnami v kožichu. V bedněném západním štítu se nachází pavláčka, dochovala se také pilířová stodůlka. Sousední dům čp. 18 byl postaven z hraněných trámců, bedněný štít je nasazen na vyřezávané římsičce. Naproti stojí na vysoké kamenné podezdívce nevelká chalupa trojdílné dispozice čp. 17 + 29. Objekt je postaven z neohraněných kuláčů, částečně je v kožichu. Ve štítu je pavláčka. Sedlová střecha je podpírána pro region typickými konzolovými přesahy stěnových trámců. Čp. 16 je opět roubené z hraněných trámů. Roubené jádro má i čp. 19.

Zajímavé jsou i místní zděné domy, některé z nich vznikly přezděním starších roubenek. Zděné domy měly polovalbové střechy a zápraží. Zmiňme čp. 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24.

Velká část starých domů slouží k rekreaci, jejich podoba se rychle mění. Ráz vsi ruší některé novostavby, zejména v části poblíž kapličky. Roku 2000 bylo Podzámčí navrženo k prohlášení za vesnickou památkovou zónu, což se nepodařilo.

Fotografie

Venkovské usedlosti v Podzámčí (čp. 1, 14, 18, 29)Venkovské usedlosti v Podzámčí (čp. 1, 14, 18, 29)Venkovské usedlosti v Podzámčí (čp. 1, 14, 18, 29)Venkovské usedlosti v Podzámčí (čp. 1, 14, 18, 29)Venkovské usedlosti v Podzámčí (čp. 1, 14, 18, 29)Venkovské usedlosti v Podzámčí (čp. 1, 14, 18, 29)Venkovské usedlosti v Podzámčí (čp. 1, 14, 18, 29)Venkovské usedlosti v Podzámčí (čp. 1, 14, 18, 29)Venkovské usedlosti v Podzámčí (čp. 1, 14, 18, 29)Venkovské usedlosti v Podzámčí (čp. 1, 14, 18, 29)