Historické jádro vsi Pocinovice

Pocinovice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Od roku 1995 památková zóna.

Historie

Do vesnické památkové zóny (od roku 1995) patří zejména skupina chalup a hospodářských objektů ve dvorech po obvodu návsi, v západní a jižní části Pocinovic. Zmiňme zejména roubené čp. 43 v kožichu na východní straně návsi. Chalupa má tradiční trojdílnou dispozici, stavení kryje polovalbová střecha. Blízký roubený dům čp. 47 má světnici a síň roubenou z neohraněných kuláčů. Zadní část a chlév jsou zděné. Na jižní straně návsi stojí cenné usedlosti čp. 57, 58, 61, 65, 67, 89 a 172. U modernizovaného čp. 172 se dochovala roubená světnice. Roubená komora přežila i u domu čp. 61. Na severním okraji zóny stojí ve srubových konstrukcích nedaleko potoka Andělice čp. 114. U silnice do Běhařova najdeme čp. 54 (světnice a síň sroubená z nehraněných kuláčů).
Ze zděných staveb jsou cenné čp. 4. Patrový dům čp. 170 s pavláčkou vznikl v 2. polovině 19. století. U čp. 57 se zachovala klenutá brána.
U čp. 123 stojí na kamenném podstavci rustikální litinová socha sv. Jana Nepomuckého v podživotní velikosti, její zřízení financovali František a Marie Viesnerovi roku 1898. Před čp. 3 je umístěn pamětní kříž.

Fotografie

Historické jádro vsi PocinoviceHistorické jádro vsi PocinoviceHistorické jádro vsi PocinoviceHistorické jádro vsi Pocinovice