Historické jádro vsi Klenčí pod Čerchovem

Klenčí pod Čerchovem - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Vesnická památková zóna.

Historie

Historické centrum Klenčí je od roku 1995 vesnickou památkovou zónou. Na jižní straně návsi se dochovaly roubené komorové domy čp. 21 a čp. 30. Oba domy prošly rekonstrukcí srubových stěn. Z dalších objektů jsou hodnotné nedaleké čp. 23 a 25. Poblíž fary pak objekty čp. 100/130 a čp. 162. Čp. 125 na východní straně náměstí a čp. 127 jsou klasicistní. V jihozápadní části vsi je cenný dům čp. 37 s dochovanou srubovou konstrukcí.

Fotografie

Historické jádro vsi Klenčí pod ČerchovemHistorické jádro vsi Klenčí pod ČerchovemHistorické jádro vsi Klenčí pod ČerchovemHistorické jádro vsi Klenčí pod ČerchovemHistorické jádro vsi Klenčí pod ČerchovemHistorické jádro vsi Klenčí pod Čerchovem