Přádelna ve Kdyni (čp. 314)

Kdyně - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Technické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Z průmyslových budov se ve Kdyni zachovaly jen některé. Původní stará přádelna stávala ve svahu pod radnicí, dnes z ní zbyla jen brána a její strážce, ležící lev. V novější budově v Nádražní ulici čp. 314 bylo roku 2007 otevřeno nové Muzeum příhraničí. Věnuje se dějinám regionu a je přístupné celoročně.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Přádelna ve Kdyni (čp. 314)Přádelna ve Kdyni (čp. 314)