muzeum příhraničí

Přádelna ve Kdyni (čp. 314)
Bývalá přádelna, dnes muzeum příhraničí.