Synagoga ve Kdyni (čp. 12)

Kdyně - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Židovské památky
stavební sloh: historismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Novorománská budova synagogy v Masarykově ulici.

Historie

Novorománská budova synagogy v Masarykově ulici se dvěma půlkruhem sklenutými okny byla dokončena u silnice na Domažlice roku 1863. Zároveň vznikla i škola a dům rabína. Od roku 1936 nesloužila bohoslužebným účelům, za druhé světové války byla využívána jako skladiště a po válce se stala modlitebnou Československé církve husitské. V 90. letech 20. století byla budova zrekonstruována péčí města pro potřeby muzejní expozice. Zachovala se i část vnitřního vybavení (lavice, ženská galerie, dřevěný svatostánek) a malby od domažlického malíře Ignáce Amerlinga. V budově je také městské informační centrum.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

jmenný:

Fotografie

Synagoga ve Kdyni (čp. 12)Synagoga ve Kdyni (čp. 12)