Venkovské usedlosti v Kaničkách (čp. 1, 8, 9)

Kaničky - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

V Kaničkách se dochovalo několik ceněných objektů lidové architektury (čp. 1, 8, 9).  Špýchar u čp. 1 stál v Kaničkách již před více než 250 lety. Má roubené patro stojící na vysoké kamenné podezdívce kryjící klenutý loch. Přístup byl po venkovním schodišti. Střecha je kryta šindelem. Menší roubený špýchar stojí také u čp. 9. Chalupa čp. 8 stojí ještě ve srubových konstrukcích.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Venkovské usedlosti v Kaničkách (čp. 1, 8, 9)Venkovské usedlosti v Kaničkách (čp. 1, 8, 9)Venkovské usedlosti v Kaničkách (čp. 1, 8, 9)Venkovské usedlosti v Kaničkách (čp. 1, 8, 9)Venkovské usedlosti v Kaničkách (čp. 1, 8, 9)Venkovské usedlosti v Kaničkách (čp. 1, 8, 9)