Historické jádro vsi Kanice

Kanice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Urbanistické celky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Vesnická památková zóna.

Historie

Kanice jsou od roku 1995 vesnickou památkovou zónou. Jádrem vsi je velká, přibližně lichoběžníková, náves s rybníkem, ležící na dně široké kotliny. Na východní straně návsi se rozkládá zámek s parkem. Na severní straně návsi stojí nejstarší roubené stavení trojdílné dispozice komorového typu (čp. 15) z 19. století. Ve srubových konstrukcích dále stojí usedlost čp. 18. Domy ve dvorech čp. 24, 25 a 26 mají původní slohové fasády z první čtvrtiny 20. století. Na návsi je pak zajímavé zděné čp. 10 a dvůr čp. 62. Roubené jsou objekty čp. 30, 50, č. e. 10, 11 a 2 s malou výklenkovou kapličkou. Ve dvoře čp. 66 stojí chalupa trojdílné dispozice komorového typu se světnicí ve srubových konstrukcích. Naproti stojí další tři roubené stavby čp. 67, 70 a č. e. 3. Ze zděné zástavby jsou dále chráněny např. objekty čp. 4, 27, 31, 78, 79 a 90. Domy jsou využívány jak k trvalému bydlení, tak k rekreačním účelům.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Historické jádro vsi KaniceHistorické jádro vsi KaniceHistorické jádro vsi KaniceHistorické jádro vsi Kanice